• Danh từ giống đực

  Rượu vang, rượu nho
  Vin doux gazéifié
  rượu vang dịu/có ga
  Vin sec
  rượu vang khô, rượu vang không pha
  Vin mousseux
  rượu vang bọt
  Rượu
  Vin de fruits
  rượu quả
  Vin de quinquina
  rượu canh ki na
  Sự say rượu
  Avoir le vin triste
  say rượu ỉu xìu
  à bon vin point d'enseigne
  hữu xạ tự nhiên hương
  chaque vin a sa lie
  việc gì cũng có mặt trái
  entre deux vins entre
  entre
  mettre de l'eau dans son vin eau
  eau
  pointe de vin
  sự chếch choáng say
  porter mal son vin
  không uống rượu được
  quand le vin est tiré il faut le boire
  đã trót phải trét
  vin à faire danser les chèvres chèvre
  chèvre
  vin d'honneur
  tiệc rượu mừng
  Đồng âm Vain, vingt.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X