• Danh từ giống đực

  Sự nằm
  Payer son couchage
  trả tiền nằm
  Đồ để nằm
  (nông nghiệp) lối chiết vùi đất
  (nông nghiệp) sự gieo vào đống ủ (cho hạt nảy mầm)
  (thông tục) sự ăn nằm với nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X