• Tính từ

  Cong
  Ligne courbe
  đường cong
  Phản nghĩa Droit, rectiligne
  Danh từ giống cái
  Đường cong

  Phản nghĩa Droite

  Đường biểu diễn, đường
  Courbe de température
  đường biểu diễn nhiệt độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X