• Danh từ giống cái

  Vòng, vành
  Couronne de fleurs d'oranger
  vòng hoa cam (đội lên đầu cô dâu)
  Couronne mortuaire
  vòng hoa tang
  Couronne circulaire
  (toán học) vành tròn
  (nghĩa bóng) phần thưởng; vinh quang
  Décerner une couronne à quelqu'un
  tặng phần thưởng cho ai
  Mũ miện (của vua chúa...)
  Ngôi vua, ngai vàng, nhà vua
  Vòng cạo tóc (trên đỉnh đầu thầy tu)
  (giải phẫu) thân răng
  (động vật học) vành chân (ở phía trên móng chân ngựa)
  (y học) chụp, răng
  Công sự hình bán nguyệt
  Đồng curon (tiền Đan Mạch, Na Uy, Tiệp Khắc...)
  couronne d'épines
  (nghĩa bóng) nỗi thống khổ
  couronne solaire
  (thiên (văn học)) nhật hoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X