• Tính từ

  Giảm, giảm dần.
  Vitesse décroissante
  vận tốc giảm dần

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X