• Danh từ giống cái

  Sự phá hủy
  Une bicoque vouée à la démolition
  một cái nhà tồi đến phải phá đi thôi
  Sự suy sụp
  La démolition d'un empire
  sự suy sụp một đế quốc
  (số nhiều) gạch ngói vụn
  Maison batie de démolitions
  nhà xây bằng gạch ngói vụn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X