• Danh từ giống đực

  (toán học) mẫu số, mẫu thức
  Réduire au même dénominateur
  quy đồng mẫu số
  Dénominateur commun
  mẫu số chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X