• Ngoại động từ

  Rút bớt, giảm bớt
  Réduire ses dépenses
  rút bớt chỉ tiêu
  Réduire l'effectif d'une armée
  giảm bớt quân số một đạo quân
  Rút nhỏ, thu nhỏ, rút ngắn
  Réduire un dessin
  thu nhỏ một bức vẽ
  Réduire un texte
  rút ngắn một bài văn
  Cô lại, đúc lại
  Réduire une sauce
  cô nước xốt lại
  (toán học) rút gọn
  Réduire une fraction
  rút gọn một phân số
  Làm biến thành
  Réduire du blé en farine
  xay lúa mì thành bột
  Réduire en morceaux
  làm vỡ thành từng mảnh
  Réduire en poudre
  làm vụn thành bột
  Réduire un peuple en esclavage
  biến một dân tộc thành nô lệ
  Quy
  Réduire des mètres cubes en litres
  quy mét khối ra thành lít
  Réduire au même dénominateur
  (toán học) quy đồng mẫu số
  đánh tan
  Réduire une mutinerie
  đánh tan một cuộc nổi loạn
  Buộc, bắt phải
  Réduire un enfant à l'obéissance
  buộc một đứa trẻ phải vâng lời
  (hóa học) khử
  (y học) nắn lại
  Réduire une luxation
  nắn lại một chỗ sai khớp
  en être réduit à
  sa vào tình cảnh phải, bó buộc phải
  être réduit à rien
  cùng quẫn hết sức, kiệt quệ

  Nội động từ

  Ngót bớt, đặc lại
  Sauce qui a réduit
  nước xốt đã ngớt bớt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X