• Danh từ

  Người nhận đồ gửi
  Nhà buôn nhận bán đồ gửi
  (nghĩa bóng) người được gửi gắm, người được ký thác
  Être dépositaire d'un secret
  là người được ký thác một điều bí mật
  les dépositaires de l'autorité
  nhà đương quyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X