• Tính từ

  Kín, mật, bí mật
  Documents secrets
  tài liêu mật
  Police secrète
  công an mật
  Sâu kín, âm thầm
  Pensées secrètes
  ý nghĩ sâu kín
  (văn học) kín đáo
  Homme secret et silencieux
  người kín đáo và thầm lặng
  (từ cũ, nghĩa cũ) ngầm
  Ennemi secret
  kẻ địch ngầm
  agent secret
  mật thám
  conseil secret du roi
  (sử học) viện cơ mật
  fonds secrets
  quỹ đen
  maladie secrète
  bệnh hoa liễu
  service secret
  mật vụ
  Phản nghĩa Apparent, public, visible. Ouvert.

  Danh từ giống đực

  Điều bí mật, bí mật
  Garder le secret
  giữ bí mật
  Secret d'Etat
  bí mật quốc gia
  Secret professionnel
  bí mật nhà nghề
  Sự giữ bí mật
  Exiger le secret absolu
  đòi phải giữ bí mật tuyệt đối
  Lấy bí mật (ở ổ khóa)
  Bí quyết
  Les secrets de l'art
  những bí quyết của nghệ thuật
  Điều bí ẩn, điều sâu kín
  Les secrets du coeur
  những điều sâu kín của cõi lòng
  Nhà giam kín
  Mettre un prisonnier au secret
  cho một người tù vào nhà giam kín
  dans le secret de
  được biết điều bí mật (trong việc gì)
  dans le secret en secret
  không ai thấy, giấu giếm
  secret de Polichinelle
  bí mật mọi người đều biết
  sous le sceau du secret sceau
  sceau
  Phản nghĩa Révélation.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X