• Phó từ

  Hơn, thêm, hơn nữa
  Je n'en sais pas davantage
  tôi biết gì hơn nữa về việc đó
  Lâu hơn nữa
  Ne restez pas danvantage
  chớ ở lại lâu hơn nữa
  (từ cũ, nghĩa cũ) nhất
  Les endroits l'auteur se complait davantage
  những chỗ mà tác giả thích nhất
  davantage que
  hơn
  Phản nghĩa Moins

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X