• Phó ngữ

  Đã mục kích, đã chính mắt thấy
  Parler d'une chose de visu
  nói về một việc đã mục kích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X