• Danh từ giống cái

  Mặt (cửa) hàng
  Repeindre la devanture d'un magasin
  sơn lại mặt cửa hàng
  Regader les devantures des magasins
  nhìn phía mặt hàng của các cửa hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X