• Danh từ giống đực

  Kho
  Magasin à blé
  kho lúa mì
  Un magasin de connaissances
  (nghĩa bóng) một kho tri thức
  Cửa hàng
  Magasin d'Etat
  cửa hàng quốc doanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X