• Tính từ

  Xem diplomatie 1
  Attaché diplomatique
  tùy viên ngoại giao
  Corps diplomatique
  đoàn ngoại giao
  (nghĩa bóng) khôn khéo
  Xem diplôme
  maladie diplomatique
  (thân mật) sự cáo bệnh (để không tham dự)
  Danh từ giống cái
  Khoa bằng cấp đặc quyền; khoa cổ văn kiện
  Phản nghĩa Maladroit, grossier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X