• Danh từ giống cái

  Une douzaine de mouchoirs
  một tá khăn tay
  Mươi mười hai
  [[Gar�on]] d'une douzaine d'années
  cậu bé khoảng mươi mười hai tuổi
  il ne s'en trouve pas à la douzaine on n'en trouve pas treize à la douzaine
  hiếm lắm, không dễ có đâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X