• Danh từ

  Thợ dệt dạ
  Người buôn dạ

  Tính từ

  Dệt dạ
  Ouvrier drapier
  thợ dệt dạ
  Buôn dạ
  Marchand drapier
  người buôn dạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X