• Tính từ

  Buôn, buôn bán
  Bâtiment marchand
  tàu buôn
  Prix marchand
  giá buôn
  Ville marchande
  thành phố buôn bán

  Danh từ

  Người buôn bán, nhà buôn
  Marchand d'étoffes
  người buôn vải
  Marchand de canons
  lái súng
  marchand de biens
  người mua đi bán lại nhà đất
  marchand de sommeil
  chủ trọ lấy giá đắt
  marchand de soupe
  hiệu trưởng trường tư làm tiền
  marchande d'amour marchande de plaisir
  gái đĩ
  Phản nghĩa Client

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X