• Danh từ giống đực

  Thợ, công nhân
  ouvrier agricole
  công nhân nông nghiệp

  Phản nghĩa Employeur, ma†tre, patron

  (từ cũ; nghĩa cũ) người làm nên
  Être l'ouvrier de sa fortune
  là người tự làm nên cơ đồ của mình

  Tính từ

  (thuộc) công nhân
  La classe ouvrière
  giai cấp công nhân
  cheville ouvrière cheville
  cheville
  jour ouvrier
  (từ cũ; nghĩa cũ) ngày làm việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X