• Ngoại động từ

  Làm rối
  Embrouiller du fil
  làm rối chỉ
  Embrouiller une affaire
  làm rối một công việc
  Embrouiller l'esprit
  làm rối trí
  Phản nghĩa Débrouiller; démêler, éclairer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X