• Tính từ

  Có nhiều bụi rậm, rậm rạp
  (nghĩa bóng) rối bù, rối rắm
  Cheveux embroussaillés
  tóc rối bù
  Un roman embroussaillé
  một cuốn tiểu thuyết rối rắm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X