• Tính từ

  Xem embryon 1
  Sac embryonnaire
  (thực vật học) túi phôi
  (nghĩa bóng) phôi thai
  état embryonnaire
  tình trạng phôi thai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X