• Danh từ giống đực

  Tình trạng, trạng thái, tình huống
  état de santé
  tình trạng sức khỏe
  état normal
  trạng thái bình thường
  état de fonctionnement
  trạng thái làm việc
  état initial
  trạng thái ban đầu
  état de transition
  trạng thái chuyển tiếp
  état intermédiaire
  trạng thái trung gian
  état de repos
  trạng thái nghỉ
  état cristallin
  trạng thái kết tinh
  état dégénéré
  trạng thái suy biến
  état d'équilibre
  trạng thái cân bằng
  état hors d'équilibre
  trạng thái mấtcân bằng
  état amorphe
  trạng thái vô định hình
  état anhydre
  trạng thái khan
  état bloqué
  trạng thái bị phong toả
  état colloïdal
  trạng thái keo
  état quasi-stationnaire
  trạng thái chuẩn dừng
  état critique
  trạng thái tới hạn
  état surcritique
  trạng thái trên tới hạn
  état d'apesanteur
  trạng thái không trọng lượng
  état excité/état d'excitation
  trạng thái kích thích
  état fondamental
  trạng thái cơ bản
  état final
  trạng thái chung cuộc
  état stable
  trạng thái ổn định
  Thể
  état gazeux
  thể khí
  état liquide
  thể lỏng
  état solide
  thể rắn
  état plastique
  thể dẻo
  état de vapeur
  thể hơi
  địa vị xã hội, chức nghiệp
  état militaire
  địa vị quân nhân
  Biểu, bản kê, danh sách
  état du personnel d'un service
  danh sách nhân viên một sở
  Nước, bang
  Les grands états
  những nước lớn
  état fédéral
  liên bang
  (Etat) Nhà nước
  Conseil d'Etat
  Hội đồng Nhà nước
  (sử học) đẳng cấp
  Tiers état
  đẳng cấp thứ ba
  (sử học) hội đồng, quốc hội
  états provinciaux
  hội đồng hàng tỉnh
  états généraux
  quốc hội
  affaire d'Etat
  quốc gia đại sự
  coup d'Etat
  cuộc đảo chính, cuộc chính biến
  en état de
  có thể, có khả năng
  en l'état
  trong tình trạng ấy
  en tout état de cause
  dù sao đi nữa
  état civil
  hộ tịch
  état d'âme
  tâm trạng
  état de choses
  sự tình
  état des lieux
  giấy chứng nhận tình trạng nơi ở (giữa người chủ và người mới đến thuê)
  état de siège
  giới nghiêm
  état de service
  trạng thái làm việc; lý lịch công tác
  être dans un bel état
  (mỉa mai) đẹp nhỉ
  être (se mettre) dans tous ses états
  (thân mật) cuống quít; vùng vằng
  faire état de
  khoe khoang; đề cao
  hors d'état
  không dùng được nữa; không còn khả năng
  Hors d'état de nuire
  không còn khả năng làm hại nữa
  tenir en état
  giữ gìn để sẵn sàng, sắp sẵn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X