• Danh từ giống đực

  Túi, bao, bị
  Sac à main
  túi cầm tay (của phụ nữ)
  Sac de voyage
  túi du lịch
  Acheter un sac de riz
  mua một bao gạo
  Sac lacrymal
  (giải phẫu) túi lệ
  Sac herniaire
  (giải phẫu) bao thoát vị
  Sac embryonnaire
  (thực vật học) túi phôi
  (thông tục) (một) nghìn frăng
  Payer cinq sacs
  trả năm nghìn frăng
  (từ cũ, nghĩa cũ) dạ dày; bụng
  Emplir son sac
  ních đầy bụng
  avoir plus d'un tour dans son sac
  có nhiều mưu mẹo
  en avoir plein son sac
  (thông tục) chán ngấy điều gì rồi
  éternuer dans le sac
  (thông tục) bị lên máy chém
  être dans le sac
  (thân mật) chắc ăn rồi
  être ficelé comme un sac
  ăn mặc luộm thuộm
  homme de sac et et de corde corde
  corde
  il a épousé le gros sac
  (thân mật) nó là chuột sa chĩnh gạo đấy
  il a le sac
  (thân mật) nó nhiều tiền
  le fond du sac fond
  fond
  mettre dans le même sac
  coi như là cùng một giuộc
  prendre quelqu'un la main dans le sac main
  main
  prendre son sac et ses quilles
  đánh bài chuồn
  sac à malice malice
  malice
  sac à vin
  (thân mật) anh chàng say mèm
  sac de noeuds
  (thông tục) mối bòng bong, việc rắc rối
  sac percé
  (thân mật) người ăn tiêu phung phí, phá gia chi tử
  vider son sac
  (thân mật) nói toạc ra

  Danh từ giống đực

  Sự cướp phá
  Le sac d'une ville
  sự cướp phá một thành phố
  mettre à sac
  cướp sạch phá sạch
  Mettre à sac une bibliothèque
  �� cướp sạch phá sạch một thư viện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X