• Nội động từ; ngoại động từ gián tiếp

  (từ cũ; nghĩa cũ) nổi khùng,
  Faire endiabler quelqu'un
  làm cho ai nổi khùng lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X