• Danh từ giống cái

  Bọn
  Engeance des médisants
  bọn nói xấu
  (từ cũ; nghĩa cũ) giống (vật)
  Poule d'une belle engeance
  gà giống đẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X