• Tính từ

  Duy trì
  Oscillations entretenues
  (vật lý học) dao động duy trì
  Được nuôi, được bao
  Femme entretenue
  gái được bao
  Được giữ gìn, được bảo dưỡng
  Une voiture entretenue
  xe được giữ gìn tốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X