• Danh từ giống cái

  Đàn bà, phụ nữ; nữ giới
  Les femmes et les hommes
  đàn bà và đàn ông
  L'émancipation de la femme
  sự giải phóng phụ nữ
  Femme de lettres
  nữ văn sĩ
  Vợ
  Il est venu avec sa femme
  anh ta đến cùng với vợ
  Prendre femme
  lấy vợ
  Bà, con gái đến thì
  La voilà bientôt femme
  cô ta sắp đến thì rồi
  Người hầu gái
  La dame entourée de ses femmes
  phu nhân với những người hầu gái xung quanh
  Femme de chambre
  người hầu gái
  Femme de ménage
  chị giúp việc trong nhà
  bonne femme
  (từ cũ, nghĩa cũ) bà đứng tuổi

  Tính từ

  Có nữ tính
  Une femme vraiment femme
  một người đàn bà có nữ tính rõ rệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X