• Danh từ giống cái

  Xe, xe cộ
  Voiture attelée
  xe súc vật kéo
  Voiture de course
  xe đua
  Voiture d'accompagnement
  xe đi cùng; xe hộ tống (quân sự)
  Voiture amphibie
  xe lội nước
  Voiture d'arrosage
  xe phun nước, xe tưới
  Voiture blindée
  xe bọc thép
  Voiture de petite cylindrée
  xe có xy lanh nhỏ
  Voie sanitaire
  xe y tế
  Voiture de sport
  xe thể thao
  Voiture de tourisme
  xe du lịch
  Voiture courante
  xe thông thường
  Accident de voiture
  tai nạn xe cộ
  Toute la voiture s'endormit
  cả xe đều ngủ
  Une voiture de légumes
  một xe rau
  (đường sắt) toa (chở) khách
  en voiture!
  (đường sắt) mời lên xe! (khi xe lửa sắp khởi hành)
  voiture à bras
  xe người kéo
  voiture cellulaire cellulaire
  cellulaire
  voiture de place place
  place

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X