• Danh từ giống đực

  Tình trạng nô lệ, thân phận nô lệ
  Vivre dans l'esclavage
  sống trong tình trạng nô lệ

  Phản nghĩa Affranchissement, émancipation, libération; domination, indépendance, liberté

  Sự gò bó
  L'esclavage de la rime
  sự gò bó của vần thơ
  Vòng, kiềng (đồ trang sức đeo ở cổ); xuyến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X