• Danh từ giống đực

  Trường hợp, ca
  Que faire en pareil cas
  phải làm gì trong trường hợp như thế?
  un cas de choléra
  một ca dịch tả
  au cas au cas que en cas que
  nếu như
  cas de conscience
  tình thế khó nghĩ
  cas de force majeure force
  force
  en cas de
  giả sử như
  en ce cas
  trong trường hợp ấy, như vậy thì
  en tout cas dans tous les cas
  dù thế nào đi nữa
  faire cas de
  �� chú ý, coi trọng
  faire grand cas de
  rất coi trọng
  faire peu de cas de
  coi nhẹ
  Danh từ giống đực
  (ngôn ngữ học) cách

  Tính từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) khàn khàn
  Parler d'un ton cas
  nói giọng khàn khàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X