• Danh từ giống cái

  Tiếng thốt lên, tiếng kêu lên; tiếng reo; tiếng than
  Exclamation de joie
  tiếng reo vui mừng
  point d'exclamation
  (ngôn ngữ học) dấu than

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X