• Tính từ

  Sắp chết, ngoắc ngoải
  Blessé expirant
  người bị thương sắp chết
  (nghĩa bóng) sắp suy sụp, sắp tàn
  Pouvoir expirant
  quyền bính sắp suy sụp
  Flamme expirante
  ngọn lửa sắp tàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X