• Ngoại động từ

  Có thể, có khả năng; có quyền
  J'ai fait ce que j'ai pu
  tôi đã làm cái tôi có thể làm được
  Pouvoir faire quelque chose
  có thể làm việc gì
  Vous pouvez partir
  anh có thể đi
  Ước gì, cầu gì, mong rằng
  Puisse le ciel vous être favorable
  cầu trời phù hộ cho anh
  (không ngôi) có thể
  il peut arriver que l' avenir soit meilleur
  có thể tương lai sẽ khá hơn
  n'en pouvoir mais mais
  mais
  n'en plus pouvoir
  mệt quá rồi, không chịu được nữa
  on ne peut mieux
  không thể hơn được
  on ne peut plus
  hết sức
  on ne peut plus être aimable
  �� hết sức đáng yêu
  advienne que pourra advenir
  advenir

  Danh từ giống đực

  Khả năng
  Cela dépasse mon pouvoir
  điều đó vượt khả năng của tôi
  Quyền, quyền hạn
  Pouvoir législatif
  quyền lập pháp
  Pouvoir réglementaire
  quyền lập qui
  Pouvoir d'un tuteur
  quyền hạn của người giám hộ
  Sự uỷ quyền, giấy uỷ quyền
  Quyền hành, quyền lực, quyền bính
  Pouvoir spirituel
  quyền tinh thần
  Chính quyền
  Pouvoir central
  chính quyền trung ương
  Năng suất
  Pouvoir d'absorption
  năng suất hấp thu
  excès de pouvoir excès
  excès
  fondé de pouvoir fondé
  fondé
  pouvoir d'achat achat
  achat
  séparation des pouvoirs
  sự phân quyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X