• Tính từ

  Nổ
  Matière explosive
  chất nổ
  Obus explosif
  đạn nổ
  Consonne explosive
  (ngôn ngữ học) phụ âm nổ
  situation explosive
  tình hình căng thẳng
  tempérament explosif
  tính khí dễ nóng giận
  Danh từ giống đực
  Chất nổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X