• Danh từ giống cái

  Vật chất
  Structure de la matière
  cấu trúc của vật chất
  Les états de la matière
  các thể vật chất
  S'attacher à la matière
  ham chuộng vật chất
  Chất
  Matière grasse
  chất béo
  Chất liệu
  Matière d'une statue
  chất liệu bức tượng
  đề tài; vấn đề
  Approfondir une matière
  đào sâu một đề tài
  Je suis incompétent en la matière
  tôi bất tài về vấn đề đó
  Môn học; môn thi
  Matière d'écrit
  môn thi viết
  en matière; en matière de
  về mặt
  En matière poétique
  về mặt thơ
  En matière d'art
  về mặt nghệ thuật
  entrée en matière
  phần vào bài, phần nhập đề
  matière à
  lý do để, cớ để
  Matière à réflexion
  lý do để suy nghĩ
  matière fécale
  xem fécal
  matière grise
  chất xám
  matière imposable
  đối tượng đánh thuế
  matières premières
  nguyên liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X