• Ngoại động từ

  Biểu đạt, biểu lộ, tỏ bày; biểu thị
  Exprimer sa douleur
  biểu lộ sự đau đớn của mình
  Exprimer le beau
  biểu thị cái đẹp
  (văn học) ép lấy (nước)
  Exprimer le jus d'un citron
  ép lấy nước quả chanh
  Phản nghĩa Cacher, celer, dissimuler, taire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X