• Danh từ giống cái

  Sự kéo ra, sự căng ra, sự giãn ra, sự duỗi
  L'extension du bras
  sự duỗi cánh tay
  Sự phát triển, sự khuếch trương, sự mở rộng
  L'extension du commerce
  sự khuếch trương thương nghiệp
  (ngôn ngữ học) sự mở rộng nghĩa
  ( lôgic) ngoại diên
  Phản nghĩa Contraction, diminution, rétrécissement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X