• Danh từ giống đực

  Sự buôn bán, thương mại; thương nghiệp, mậu dịch
  Le commerce l'agriculture et l'industrie
  thương nghiệp, nông nghiệp và công nghiệp
  Commerce extérieur
  ngoại thương
  Maison de commerce
  hiệu buôn
  Chambre de commerce
  phòng thương mại
  ( Le commerce) giới thương nghiệp
  Hiệu buôn, cửa hàng
  Enseigne d'un commerce
  biển hàng hiệu buôn
  (văn học) sự giao thiệp; thái độ đối xử
  Le commerce des honnêtes gens
  sự giao thiệp với những người tử tế
  Homme d'un commerce agréable
  người có thái độ đối xử dễ chịu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X