• Danh từ giống cái

  Sự yên ổn, sự an ninh, sự an toàn
  Être en sécurité
  được yên ổn, được an toàn
  Sécurité collective
  an ninh tập thể
  Bộ phận an toàn (ở súng)
  Conseil de sécurité
  Hội đồng bảo an (Liên Hiệp Quốc)
  de sécurité
  (để được) an toàn
  Ceinture de sécurité
  đai an toàn
  sécurité sociale
  bảo đảm xã hội

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X