• Tính từ

  Tưởng tượng, hư ảo
  Dessin fantastique
  bức vẽ hư ảo
  Quái dị
  Des projets fantastiques
  những dự án quái dị
  (nghĩa rộng) kinh khủng, tuyệt vời
  Phản nghĩa Réel, vrai. Naturaliste, réaliste. Banal, ordinaire.
  Danh từ giống đực
  Cái hư ảo
  Thể hư ảo (trong (văn học) nghệ thuật)
  Phản nghĩa Naturalisme, réalisme

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X