• Tính từ

  Thuận, tán thành, tán thưởng
  L'opinion est favorble
  dư luận tán thành
  Thuận lợi
  Occasion favorable
  dịp thuận lợi
  Phản nghĩa Défavorable; contraire, hostile, fâcheux.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X