• Tính từ

  Tưởng tượng, giả định
  Personnage fictif
  nhân vật tưởng tượng
  Ảo, hão, giả
  Promesses fictives
  lời hứa hão
  Existence fictive
  sự tồn tại ảo
  Valeur fictive kinh tế tài chính
  giá trị giả
  Phản nghĩa Effectif, intrinsèque, reél.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X