• Danh từ giống cái

  Sự tồn tại, sự có
  Preuves de l'existence de Dieu
  bằng chứng về sự tồn tại của Chúa
  J'ignorais l'existence de ce document
  tôi không biết là có tài liệu đó
  Cuộc sống, cuộc đời
  Pendant toute son existence
  trong suốt cuộc đời
  Une existence heureuse
  cuộc sống sung sướng
  Vật sống, sinh vật
  lutte pour l'existence
  đấu tranh sinh tồn
  Phản nghĩa Inexistence, non-être, non-existence; essence. Absence
  moyens d'existence
  kế sinh nhai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X