• Danh từ giống cái

  Diềm, tua viền
  Rideau à frangs
  màn cửa có tua viền
  Frange vasculaire
  (giải phẫu) học diềm mạch
  Frange de conscience
  (tâm lý học) diềm ý thức
  (vật lý học) vân
  Franges d'interférences
  vân giao thoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X