• Danh từ giống cái

  Ý thức
  Conscience de classe
  ý thức giai cấp
  Lương tâm
  Homme sans conscience
  người không có lương tâm

  Phản nghĩa Inconscience. Malhonnêteté

  Sự cẩn thận
  Travail fait avec conscience
  việc làm cẩn thận
  Thâm tâm
  Pénétrer dans les consciences
  đi sâu vào thâm tâm
  (thông tục) bụng, dạ dày
  acheter les consciences
  mua lương tâm
  affaire de conscience
  việc phải làm vì nhiệm vụ
  avoir bonne conscience
  không hối hận gì
  avoir conscience de quelque chose
  nhận thức được việc gì
  avoir quelque chose sur la conscience
  có điều đáng hối hận
  cas de conscience cas
  cas
  conscience professionnelle
  lương tâm nghề nghiệp
  dire tout ce qu'on a sur la conscience
  không giấu giếm gì
  en conscience en bonne conscience
  hết sức thành thực, hết sức trung thực
  en mon âme et conscience
  theo sự tin chắc của tôi
  examen de conscience
  sự tự xét, sự tự vấn lương tâm
  la main sur la conscience
  nói có ngọn đèn, với lòng thành thực
  liberté de conscience
  tự do tín ngưỡng
  mettre sur la conscience
  đòi phải chịu trách nhiệm
  objection de conscience
  sự từ chối cầm súng vì thấy trái lương tâm
  par acquit de conscience acquit
  acquit
  perdre conscience
  bất tỉnh nhân sự, mê
  prendre conscience de
  nhận thức được
  se faire conscience de faire conscience de faire une conscience de
  lấy làm khó nghĩ không muốn làm, ngần ngại không làm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X