• Danh từ giống đực

  Sự cọ (xát), sự ma sát; lực ma sát; tiếng cọ (xát)
  Le frottement engendre la chaleur
  ma sát sinh ra nhiệt
  Frottement pleural
  (y học) tiếng cọ màng phổi
  (nghĩa bóng) sự tiếp xúc, sự đụng chạm
  Le frottement du monde
  sự tiếp xúc với đời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X