• Danh từ giống đực

  ( Au fur et à mesure) lần lượt, dần dần
  au fur et à mesure de
  dần dần tùy theo
  au fur et à mesure que
  cứ càng... thì càng
  (tiếng địa phương) cháo bột mì đen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X