• Danh từ giống cái

  Sự đo
  La mesure des longueurs
  sự đo chiều dài
  Đơn vị đo lường
  Mesures légales
  đơn vị đo lường hợp pháp
  Kích thước
  Prendre la mesure d'un vêtement
  đo kích thước áo quần
  Biện pháp
  Mesure disciplinaire
  biện pháp kỷ luật
  Chừng mực, giới hạn
  Manquer de mesure
  thiếu chừng mực
  Sự dè dặt
  Perdre toute mesure
  không còn dè dặt gì nữa
  (âm nhạc) khuôn nhịp, nhịp
  (thơ ca) cách luật; nhịp thở
  (thể dục thể thao) tầm gươm (để đánh hay đỡ khi đấu gươm)
  Être hors de mesure
  ngoài tầm gươm
  à mesure
  lần lượt; dần dần
  à mesure que
  cứ càng... thì càng
  au fur et à mesure fur
  fur
  combler la mesure
  đưa đến cực điểm
  dans la mesure de
  theo trình độ, theo khả năng
  dans une certaine mesure
  ở một mức độ nào đó
  dépasser toute mesure
  vượt mọi giới hạn, quá đáng
  deux poids et deux mesures
  không công bằng, bên khinh bên trọng
  donner sa mesure
  tỏ hết khả năng
  être de mesure
  đúng kích thước cần thiết
  être en mesure
  có khả năng; có thể
  faire bonne mesure
  bán hời cho
  garder la mesure
  giữ mức trung bình
  outre mesure outre
  outre
  prendre des mesures
  tìm cách xử trí
  sans mesure
  hết mực, vô song
  sur mesure
  (nghĩa bóng) thích hợp riêng cho (người nào, mục đích gì)
  Phản nghĩa Démesure, excès

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X