• Ngoại động từ

  Mắng mỏ, la mắng
  Gourmander un écolier paresseux
  la mắng một học sinh lười
  (từ cũ; nghĩa cũ) chế ngự
  Gourmander ses passions
  chế ngự dục vọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X